pomocepartner

DRUKI

                             Cennik na rok 2020 bez kosztów transportu i wysy艂ki.
                                              obowi膮zuj膮cy od 1 lutego 2020 r.
CENY BRUTTO

 Zgodne z obowi膮zuj膮cym stanem prawnym oraz
DRUKI UZUPE艁NIAJ膭CE przygotowane wg rozporz膮dze艅 MEN.
 
 
Gilosze 艣wiadectw A4 dwustronne                     0,25 z艂
Gilosze 艣wiadectw A3 dwustronne                     0,45 z艂
     wykaz http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/gilosze-wykaz,378
Gilosz duplikatu 艣wiadectwa / szary/ MEN-I/75  0,35 z艂
 
艢wiadectwa szkolne format A4 dwustronne      0,35 z艂
艢wiadectwa szkolne format A3 dwustronne      0,60 z艂
     wykaz http://pomocepartner.com/druki/wiadectwa-gilosze-wiadectw/wiadectwa-wykaz,183
 
 
Arkusze ocen wype艂niane pismem r臋cznym
l SYMBOL Przeznaczenie Format CENA
 1.  
MEN-I/33/1 dla uczniów szko艂y podstawowej dla dzieci i m艂odzie偶y A4 (10 str.) 0,90
 1.  
MEN-I/35/1 dla uczniów z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ucz臋szczaj膮cych do szko艂y podstawowej A4 (10 str.) 0,90
 1.  
MEN-I/36/2 dla uczniów szko艂y specjalnej przysposabiaj膮cej do pracy A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/37/2 dla uczniów liceum ogólnokszta艂c膮cego dla m艂odzie偶y A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/39/2 dla uczniów technikum A4 (12 str.) 1,00
 1.  
MEN-I/40/2 dla uczniów bran偶owej szko艂y I stopnia A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/41/2 dla s艂uchaczy bran偶owej szko艂y II stopnia A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/42/2 dla s艂uchaczy szko艂y policealnej A4 (8 str.) 0,80
 1.  
MEN-I/43/2 dla s艂uchaczy szko艂y dla doros艂ych A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/53c/1 dla uczniów klas VII i VIII szko艂y podstawowej dla dzieci i m艂odzie偶y, w przypadku przej艣cia do innej szko艂y A4 (3 str.) 0,35
 1.  
MEN-I/42a/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta艂c膮cego dla m艂odzie偶y A4 (4 str.) 0,45
 1.  
MEN-I/44a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/45a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szko艂y zawodowej A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/62a/2 Uczniów bran偶owej szko艂y I stopnia b臋d膮cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpocz臋li kszta艂cenie przed dniem 1 wrze艣nia 2019 r. A4 (6 str.) 0,70
 1.  
MEN-I/47a/2 dla s艂uchaczy dotychczasowego gimnazjum dla doros艂ych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta艂c膮cego dla doros艂ych A4 (6 str.) 0,70
Arkusze ocen wype艂niane w postaci elektronicznej
 1.  
MEN-I/44/1 dla uczniów szko艂y podstawowej dla dzieci i m艂odzie偶y A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/46/1 dla uczniów z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ucz臋szczaj膮cych do szko艂y podstawowej A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/47/2 dla uczniów szko艂y specjalnej przysposabiaj膮cej do pracy A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/48/2 dla uczniów liceum ogólnokszta艂c膮cego dla m艂odzie偶y A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/50/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/51/2 dla uczniów bran偶owej szko艂y I stopnia A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/63-n/1 dla uczniów klasy VII i VIII szko艂y podstawowej dla dzieci i m艂odzie偶y, w przypadku przej艣cia do innej szko艂y A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/42b/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta艂c膮cego dla m艂odzie偶y A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/44b/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/45b/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szko艂y zawodowej A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/52/2 dla s艂uchaczy bran偶owej szko艂y II stopnia A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/53/2 dla s艂uchaczy szko艂y policealnej A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/54/2 dla s艂uchaczy szko艂y dla doros艂ych A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/63j/2 dla uczniów bran偶owej szko艂y I stopnia b臋d膮cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpocz臋li kszta艂cenie przed dniem 1 wrze艣nia 2019 r. A4 (4 str.) 0,50
 1.  
MEN-I/47b/2 dla s艂uchaczy dotychczasowego gimnazjum dla doros艂ych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta艂c膮cego dla doros艂ych A4 (4 str.) 0,50
Indeksy
 1.  
MEN-I/31/2 dla s艂uchaczy szko艂y dla doros艂ych A6 (60 str.) 3,90
 1.  
MEN-I/32/2 dla s艂uchaczy szko艂y policealnej i bran偶owej szko艂y II stopnia A6 (66 str.) 3,90
Legitymacje szkolne
 1.  
MEN-I/1 dla uczniów szkó艂 podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i m艂odzie偶y A7 (2 str.) 0,25
 1.  
MEN-I/2 dla uczniów szkó艂 policealnych dla dzieci m艂odzie偶y oraz s艂uchaczy szkó艂 dla doros艂ych A7 (2 str.) 0,25
 1.  
MEN-I/3-N dla niepe艂nosprawnych uczniów szkó艂 podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i m艂odzie偶y, z wyj膮tkiem szkó艂 policealnych dla dzieci i m艂odzie偶y A7 (2 str.) 0,25
 1.  
MEN-I/4-N dla niepe艂nosprawnych uczniów szkó艂 policealnych dla dzieci i m艂odzie偶y oraz niepe艂nosprawnych s艂uchaczy szkó艂 dla doros艂ych A7 (2 str.) 0,25
 1.  
dot. Lp. 104-107 Gilosz do legitymacji bez rewersu A4 1,20
 1.  
dot. Lp. 104-107 Gilosz do legitymacji z zadrukowanym rewersem A4 1,60
 1.  
MEN-I/5 dla dzieci niepe艂nosprawnych spe艂niaj膮cych obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego A7 (2 str.) 0,25
 1.  
za艣w. MI/2002 dla opiekunów uczniów niepe艂nosprawnych A7 0,25
 Za艣wiadczenie o spe艂nianiu obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego
 1.  
MEN-I/73 dla dzieci spe艂niaj膮cych obowi膮zek rocznego przygotowania przedszkolnego A5 (1 str.)            0,30
Informacja o gotowo艣ci dziecka do podj臋cia nauki w szkole podstawowej
 1.  
MEN-I/74 dla dzieci pi臋cioletnich i sze艣cioletnich obj臋tych wychowaniem przedszkolnym A4 (4 str.) 0,40
Karta rowerowa
 1.  
  Karta rowerowa dla uczniów A7 (2 str.) 0,30
 1.  
VI/28 Arkusz zalicze艅 ucznia ubiegaj膮cego si臋 o kart臋 rowerow膮 A4 (1 str.) 0,25
Dzienniki
 1.  
I/1 Dziennik zaj臋膰 przedszkola  (twarda oprawa) A4        (158 str.) 14,90
 1.  
I/2 Dziennik lekcyjny dla klas I-III szko艂y podstawowej – uk艂ad na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia (twarda oprawa) A4       (252 str.)         17,90
 1.  
I/2a Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny  dla klas I-III szko艂y podst. z rozbudowanymi dzia艂ami dot. oceny osi膮gni臋膰 uczniów z poszczególnych dzia艂ów edukacji A4       (164 str.)
 
14,90
 1.  
I/3 (o艣mio-godzinny)
I/3 (jedenasto-godzinny)
I/3 (o艣mio-godz. 6-cio-dniowy
Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkó艂 podst., wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów ogólnokszta艂c膮cych oraz szkó艂 zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa si臋 na terenie szko艂y (twarda oprawa) A4        (156 str.) 14,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 szko艂y stacjonarnej (dawny dziennik szko艂y zawodowej – zaj臋cia prowadzone w formie stacjonarnej dla doros艂ych) A4 17,90
 1.  
I/5 Dziennik zaj臋膰 (dawny dziennik zaj臋膰 wychowawczych)
– zmiana nazwy
A4(80 str.) 12,00
 1.  
  Dziennik lekcyjny szko艂y bran偶owej I stopnia A4(132 str.) 16,90
 1.  
I/6 Dziennik zaj臋膰 dodatkowych i kursów A4(34 str) 4,90
 1.  
  Dziennik innych zaj臋膰 A4(46 str) 4,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 szko艂y zaocznej (z listami obecno艣ci – podpisy s艂uchaczy) A4(192 str) 17,90
 1.  
I/7 Dziennik zaj臋膰 szko艂y zaocznej (stary) A4 13,00
 1.  
I/8 Dziennik biblioteki szkolnej A4(52 str) 6,90
 1.  
I/9 Dziennik placówki wypoczynku A5(20 str) 4,50
 1.  
I/10 Dziennik zaj臋膰 pedagoga szkolnego (psychologa), dla planowania i organizacji pracy dydakt.-wychowawczej
i opieku艅czej w szko艂ach i in. placówkach o艣wiatowo-wychowawczych
A4(96 str) 13,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 nauczyciela – godz. dodatkowe (mi臋kka opr.) A4 (36 str) 5,00
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 doradcy zawodowego (twarda oprawa) A4( 96 str) 13,90
 1.  
I/31 Dziennik internatu A4( 80 str) 13,90
 1.  
  Ksi臋ga ewidencji dzieci (do ko艅ca szko艂y podstawowej) (twarda oprawa – albumowo) A4 14,50
 1.  
  Dziennik indywid. zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych A4 4,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 zespo艂u korekcyjno-wyrównawczego A4 4,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych zespo艂u A4 5,90
 1.  
  Dziennik indywidualnego nauczania A4 4,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 i organizacji wczesnego wspomagania GRUPY (mi臋kka oprawa) A4 (36 str.) 4,90
 1.  
  Dziennik indywidualnych zaj臋膰 i organizacji wczesnego wspomagania (mi臋kka oprawa) A4 (28 str.) 4,90
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 艣wietlicy szkolnej (twarda oprawa) A4 14,50
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych A4 4,50
 1.  
  Dziennik wychowawcy A4 (77 str.) 13,90
 1.  
  Dziennik przeprowadzonych zaj臋膰 na kart臋 rowerow膮 A4 (36 str.) 7,00
 1.  
  Dziennik dydaktyczno-wyrównawczy i specjalistyczny  (mi臋kka oprawa) A4 (84 str.) 8,00
 1.  
  Dziennik Nauczyciela Wspomagaj膮cego (mi臋kka oprawa) A4 (64 str.) 6,90
 1.  
  Dziennik Zaj臋膰 Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (mi臋kka oprawa) A4 6,90
 1.  
  Dziennik Zaj臋膰 Dydaktyczno-Wyrównawczych i Specjalistycznych (mi臋kka oprawa) A4 7,50
 1.  
  Dziennik zaj臋膰 – kwalifikacyjny kurs zawodowy (tw. opr.) A4 13,50
 1.  
  Zeszyt obserwacji (mi臋kka oprawa) A4 (32 str.) 6,50
 1.  
  Ksi臋ga wychowanków (twarda oprawa) A4 (94 str.) 13,90
 1.  
  Ksi臋ga arkuszy ocen A4 3,50
Druki uzupe艂niaj膮ce – Organizacja
 1.  
VI/1 Organizacja szko艂y podstawowej A3 0,50
 1.  
VI/1a Przydzia艂 przedmiotów nauczania SP A3 0,50
 1.  
VI/2SP Organizacja szko艂y podstawowej A2 1,00
    Organizacja oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej A3 0,50
 1.  
VI/2LO Organizacja liceum ogólnokszta艂c膮cego A2 1,00
 1.  
VI/2LP Organizacja liceum  profilowanego A2 1,00
 1.  
VI/5ZSZ Organizacja zasadniczej szko艂y zawodowej A2 1,00
 1.  
VI/2BI Organizacja szko艂y bran偶owej I stopnia A2 1,00
 1.  
VI/6 Organizacja szko艂y specjalnej A2 1,00
 1.  
VI/7 Organizacja domu dziecka A3 0,50
 1.  
VI/8 Organizacja przedszkola A4 (4 str.) 0,50
 1.  
VI/9 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego A4 (4 str.) 0,50
 1.  
VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5 0,40
 1.  
  Tygodniowy plan zaj臋膰, arkusz podzia艂u godzin w szkole A2 1,20
 1.  
  Tygodniowy plan zaj臋膰, arkusz podzia艂u godzin w szkole A1 4,90

Druki biblioteczne

 1.  
PUB 143/144 Karta katalogowa                             250/op. A7 0,12
 1.  
PUb 170 Karta ksi膮偶ki                                    250/op.    A7 0,12
 1.  
  Karta czytelnika                               250/op. A6 0,16
 1.  
  Ksi臋ga inwentarzowa ksi臋gozbioru (karton) A4 7,00
 1.  
  Rejestr ubytków biblioteki A4 7,00
 1.  
PU-B-162 Za艂膮cznik do protoko艂u skontrum PU-B-162 A4 0,30
 1.  
  Ksi臋ga inwentarzowa ksi臋gozbioru (tw. op.) A4 (100 k.) 15,00
 1.  
  Ksi臋ga inwentarzowa ksi臋gozbioru (tw. op.) A4 (200 k.) 28,00
 1.  
PU-B 171 Arkusz kontroli PU-B-171 A3 0,45
 1.  
B-176 Dziennik biblioteki publicznej (karton) A4 (52 str.) 7,00
 
 
Koszty wysy艂ki ponosi zamawiaj膮cy:
 
Paczka do 25 kg –  20,00 z艂  brutto
 
 
 
P.H. „Partner” Piotr Kolasa
32-600 O艣wi臋cim, Wi臋藕niów O艣wi臋cimia 22
33 842 49 48   m. 604 654 140
edukacja@pomocepartner.com
 


Zamknij
Ten serwis, podobnie jak wi臋kszo艣膰 stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz si臋 wi臋cej o celu ich u偶ywania i zmianie ustawie艅 cookie w przegl膮darce. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki. | Polityka cookies