pomocepartner

Świadectwa - wykaz

Świadectwo     A4  0,35 zł        A3 (2 x A4)  0,60 zł    /cena brutto/
z "paskiem"     A4  0,35 zł        A3 (2 x A4)  0,60 zł    /cena brutto/

 

Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej
MEN-I/1/1 dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/2-SZ/1 dla uczniów klas I–III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce oraz szkół polskich, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej A4 (2 str.)
MEN-I/3/1 dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/4-w/1 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-I/5 /1 dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/6 /1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-VII szkoły podstawowej A4 (2 str.)
MEN-I/7-SZ /1 dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce oraz szkół polskich, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
MEN-I/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
 
MEN-I/9-w/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem A4 (2 str.)
 
MEN-I/10/1 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
MEN-I/11/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II
 
A4 (2 str.)
MEN-I/12-SZ/1 dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół podstawowych w Polsce oraz szkół polskich, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie szkoły podstawowej A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia gimnazjum
MEN-I/13b/2 dla uczniów dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
MEN-I/18a/2 dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej A4 (2 str.)
MEN-I/18a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
Świadectwa szkolne promocyjne branżowej szkoły I stopnia
MEN-I/23b/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.)
MEN-I/24b-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-I/23/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.)
MEN-I/24-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia
MEN-I/25b/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.)
MEN-I/26b-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-I/25/2 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia A4 (2 str.)
MEN-I/26-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
MEN-I/13/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/14-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-I/15-SZ/2 dla uczniów klas I–III liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w Polsce oraz szkół polskich, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego  A4 (2 str.)
MEN-I/21a/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/21a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-I/22-SZ/2 dla uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 (2 str.)
MEN-I/18-SZ/2 dla uczniów liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, liceów ogólnokształcących w Polsce oraz szkół polskich, realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz plan nauczania uzupełniającego w zakresie liceum ogólnokształcącego  A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
MEN-I/23a/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.)
 
MEN-I/23a-w/2 dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem A4 (2 str.)
 
MEN-I/24-SZ/2 dla uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania A4 (2 str.)
 
Świadectwa szkolne promocyjne technikum
MEN-I/27a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.)
MEN-I/27a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.)
MEN-I/19/2 dla uczniów technikum A4 (4 str.)
MEN-I/20-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.)
Świadectwa ukończenia technikum
MEN-I/28a/2 dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum A4 (4 str.)
MEN-I/28a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (4 str.)
Świadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
MEN-I/28/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
MEN-I/29/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.)
Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
MEN-I/30/2 dla słuchaczy szkoły policealnej A4 (2 str.)

Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies